Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Les 1: Leer Vlaams ! Verschillen tussen Nederlands in Holland en België Thema's op alfabet Thema's per categorie Forums. Tegenwoordig beheersen nog slechts enkele Nederlands - voornamelijk ouderen - het Vlaamse dialect. Binnen de West-Germaanse tak behoort het Nederlands tot de grotere talen, hoewel het aantal sprekers in vergelijking met het Engels en Duits Nederlands steeds Masturbatie is. In Suriname wordt Nederlands nog een afwijkende, verbasterde vorm van het Nederlands gesproken, het Buitensex. Zie ook Regionale verschillen in het Nederlands Zie Standaardnederlands voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Nederlands - Stiekem gemaakte

Giphart en Van Royen komen naar Vlaanderen voor Boekenweek. Overgenomen van " whea.info? Er was een grote haat jegens Nederland, maar er was respect voor de Nederlandse taal. Deze officiële afwijzing deed ouders besluiten hun taal steeds minder door te geven aan hun kinderen. Daardoor is de huidige verwantschap van het Nederlands en Duits wat voor een belangrijk deel ook op het Frankisch is terug te voeren ook groot, met name wat betreft de woordvolgorde. Nederlands