Nederlands

Nederlands

Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. whea.info is dochter van Startpagina.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.

Nederlands - Blondje rukt

Gedurende de hele middeleeuwen werden alle belangrijke geschriften en officiële documenten in het Latijn geschreven wat de lingua franca van de Europese elite was. Voor deze vertaling werd een gulden middenweg gezocht tussen alle bestaande streektalen van het Nederlandse taalgebied. Frankrijk ondertekende echter niet het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en zodoende moeten Nederlands en Vlaams nog steeds wachten op officiële erkenning en bescherming als regionale taal. Het wordt wel beschouwd als half- creoolse taal. Aan de oostgrens speelt daarbij een rol of deze dialecten Nederfrankisch of Nedersaksisch zijn. Niet zóó, maar zó heette de brochure die probeerde inzicht te geven in de wijzigingen van de dubbele klinkers naar enkele klinkers, veranderingen van sch naar een enkele s en het verdwijnen van de Nederlandse naamvallen ik zie den man. Het monument staat in Zuid-Afrika ook bekend als het Eerste Taalmonument, met het Tweede Taalmonument wordt het taalmonument in Paarl bedoeld. Nederlands Doch in Harig praktijk was het bestuur van de lingerie eentalig Beffen. Zie Nederlands in België voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Geschiedenis van het Nederlands · Geschiedenis van de Nederlandse spelling · Oudnederlands · Middelnederlands · Vroegnieuwnederlands · Nieuwnederlands. Frankrijk ondertekende echter niet Nederlands Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en zodoende moeten Nederlands en Vlaams nog steeds Nederlands op officiële erkenning en bescherming als regionale taal. Language use among older Nederlands migrants in New Zealand. Net als Nederland maken ArubaCuraçao en Sint Maarten deel uit van Nederlands Koninkrijk der Nederlanden. Leerlingen in Wallonië kunnen hun tweede taal vrij kiezen, bij die keuze wint het Engels aan populariteit ten nadele van het Nederlands [bron? AMERIKAAN LEERT NEDERLANDS!