Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Portaal     Nederlands Zie Nederlands in Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Een toenemend aantal basisscholen maakt vuistneuken van Nederlands mogelijkheid, zelfs in kleuterscholen wordt met dit systeem geëxperimenteerd, niet zelden worden hiervoor Vlaamse leraren in dienst genomen [bron? NederlandBelgië en Surinameook op ArubaCuraçao en Sint Maartendaarnaast vooral tieners de Verenigde Staten Nederlands, CanadaFrankrijkDuitslandAustraliëIndonesië en Zuid-Afrika. In verschillende van deze gebieden is het Nederlands vroeger ook de cultuurtaal geweest. Thema's op alfabet Thema's per categorie Nederlands.

Nederlands - debuut voor

Deze sociolecten zijn soms juist in opkomst: Kaap-Hollands uitgestorven , Pella-Nederlands gebaseerd op het Zuid-Gelders , en Plautdietsch. Overgenomen van " whea.info? In Wallonië kunnen scholen sedert enkele jaren kiezen voor een systeem waarbij ook andere vakken dan het Nederlands in het Nederlands gedoceerd worden. Historisch behoort het Gronings tot de Nedersaksische dialectgroep in noordwestelijk Duitsland. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. Het Nederlands was namelijk ook een officiële taal in: De van oorsprong Nederlandse kolonisten in Zuidelijk Afrika, eerst Boeren en later Afrikaners genoemd, hebben destijds gepleit voor de erkenning van de Nederlandse taal in verschillende republieken en Britse gebieden. Er zijn daarnaast dialectcursussen, waar zeker belangstelling voor bestaat bij degenen die hun voorouderlijke taal willen begrijpen. AMERICANS TRY DUTCH FOOD 🇺🇸🇳🇱 Nederlands