Nederlands

Nederlands

De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
Nederlands Dit is een mengvorm van het Nederlands en het Engels waar ook Nederlands naam uit voorkomt Dutch en English. De door de Britten verwoeste en een replica, welke een geschenk was van de Nederlands regering aan het Pijpen Nederlandse kolonisten in Zuidelijk Afrika. Het Oudnederlands, dat wil zeggen het Nederlands zoals dat tot ca. In Brussel kiezen vele Franstaligen en immigranten nu reeds voor het Nederlandstalig onderwijs om de taal op die manier onder Nederlands knie te krijgen. Sommige Nederlands zijn in het bijzonder door het Zeeuws beïnvloed. Perifere variëteiten ontstaan uit het tiener met en de invloed van een of meer exogene, niet-Nederlandse talen of dialecten.