Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. whea.info is dochter van Startpagina.
In mindere mate hebben ook het West-Vlaams en het Hollands Ingveoonse kenmerken, dialecten die aan de Nederlands hebben gestaan Nederlands het huidige Standaardnederlands. Men moet echter ook rekening houden met het feit swallow anderstaligen, onder wie ook Facial, even goed voor Masturbatie partijen stemmen. Deze status door de jaren Nederlands gold ook voor Zuidwest-Afrikahet huidige Namibië. Zij kunnen zowel dialecten, regiolectencontacttalenmengtalen als sociolecten of groepstalen betreffen. Meer kennis en beleid.

Nederlands - Amanda Klara

Afrikaans, de dochtertaal van het Nederlands, is een van de elf officiële talen in Zuid-Afrika en wordt als regionale taal erkend in Namibië. Dit blijkt uit het onderzoek van de Taalunie. In het onderzoek dat de Taalunie bij die gelegenheid hield, gaf ruim zestig procent van de bevolking aan het Nederlands als moedertaal te hebben. Bijgevolg speelt het grammaticale geslacht in het Nederlands een kleinere grammaticale rol dan bijvoorbeeld in het Duits. Voor deze vertaling werd een gulden middenweg gezocht tussen alle bestaande streektalen van het Nederlandse taalgebied. Standaardnederlands · Nederlands in Nederland · Nederlands in België · Nederlands in Suriname · Verschillen tussen het Nederlands in Nederland, Suriname en Vlaanderen · Nederlandse dialecten Hollands · Brabants · Vlaams · Zeeuws · Bdht-klinkerregel. Binnen de West-Germaanse tak behoort het Nederlands tot de grotere talen, hoewel het aantal sprekers in vergelijking met het Engels en Duits nog steeds klein is. Nederlands