Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. whea.info is dochter van Startpagina.

Nederlands - vunzige opa's

De toekomende tijd wordt gevormd met het hulpwerkwoord zullen. Oefen je woordenschat met ons zinnenboek of vertaal een stuk tekst middels een automatische vertaling.. Ook de vele immigranten, eerst uit Zuid-Europa en daarna uit Marokko en Turkije adopteerden het Frans als voertaal in hun contacten met overheid en derden, en deden het aantal Franssprekenden stijgen. De bekendste romans uit die tijd zijn de ridderromans. Dit boek is overigens de vindplaats van de eerste keer dat het Nederlandse woord ' boek ' voorkomt, daar gespeld als 'buok'. AMERIKAAN LEERT NEDERLANDS! Afrikaans, de dochtertaal van het Nederlands, is Nederlands van de elf officiële talen in Zuid-Afrika en wordt als regionale taal erkend in Namibië. Maar deze cursussen concurreren dan weer met die in het Nederlands, welke populair zijn bij degenen welke om meer praktische redenen contacten willen leggen in Vlaanderen en Nederland. Tevens worden hierin teasen de spelling van de spraakklanken, Nederlands verdeling van de woorden in lettergrepenWebcam gebruik van het koppeltekenhet deelteken en Nederlands weglatingsteken en het gebruik teens hoofdletters voorschriften en aanwijzingen gegeven. Bestel dit boek bij whea.info. Vertaal woorden van Lesbi naar Engels Nederlands één druk op de knop. Je suggestie doorgeven kan hier.

Nederlands - wijf

De gesproken taal van de lagere standen bleef een gewestelijke of een stedelijke variant totdat de bevolking onder de leerplicht het Nederlands als schrijftaal werd geleerd en zij na enkele generaties die taal ook kon gaan spreken. Noordwestelijke dialectgroep Hollands C. Ben je geïnteresseerd in de spelling- en stijlregels van de Nederlandse taal? Men moet echter ook rekening houden met het feit dat anderstaligen, onder wie ook Franstaligen, even goed voor Vlaamse partijen stemmen. Das Niederländische als Kultursprache deutscher Gebiete. Naast de dialecten die regionaal gebonden zijn, en al dan niet druk staan, bestaan er de zogenaamde sociolecten die bepaald worden door de sociale laag of groep waartoe men behoort of gerekend wil worden.