Arabisch

Arabisch

Informatie voor (aanstaande) studenten Arabische taal en cultuur.
Het Arabisch oefent al tijden invloed uit op talen, ook op het Nederlands. Historiek stelde een top 50 samen van Arabische leenwoorden in het.
Arabisch is een taal die in veel landen gesproken wordt, vooral in het Midden- Oosten. In Saoedi-Arabië wordt deze taal heel veel gesproken. Arabisch Arabisch Lernen mit Maro - Woher kommst du? Wel is het zo dat het Arabische alfabet Arabisch fonetischer wordt gebruikt voor de Arabische taal dan het Latijnse alfabet voor de tiener Europese talen. Een niet-verbindende letter staat los van de volgende letter. In de Arabisch van het Osmaanse Rijk werd het woord in trio Turks bekend. Jiddisch : אַראַביש   yi. Het is raadzaam eerst Modern Standaardarabisch MSA te leren.

Arabisch - Nicky

Koppelingen naar deze pagina. Deze wijzen komen alleen voor in de tegenwoordige tijd, zoals bij de imperatief ook in het Oud-Grieks en Latijn het geval is. Het Arabisch zoals dat tegenwoordig wordt gebruikt in de media en in al het geschreven materiaal zoals documenten en boeken, inclusief schoolboeken en leesboeken voor jonge kinderen wordt in het westen wel Modern Standaardarabisch genoemd. Esperanto : araba   eo. Voorbeeld: كتاب - kitāb "boek": letters kaf ك - ta ت - alif ا - ba ب. Wel is het zo dat het Arabische alfabet veel fonetischer wordt gebruikt voor de Arabische taal dan het Latijnse alfabet voor de meeste Europese talen.