Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
2. Mijn lichaam - whea.info

Nederlands - mature

Een veel door jongeren op Sint Maarten gebruikte 'taal' is het Denglish , ook wel Steenkolenengels genoemd. Voorzichtigheid is dus geboden bij het gebruik van dit kaartje, daar de meeste taalgrenzen die erop staan aangegeven vloeiend en vaag zijn en niet door alle taalkundigen worden onderschreven in het bijzonder de grenzen van het Limburgs en het Nedersaksisch niet. In de betreffende gebieden is sprake van diglossie. Nederland, België en Suriname, de landen waar het Nederlands een officiële taal is, zijn tevens de drie lidstaten van de Nederlandse Taalunie , een internationale instelling die onder meer de regels voor het Standaardnederlands vastlegt. Het heeft sindsdien invloeden van andere talen ondergaan, zoals het Maleis , Engels, Duits en de Bantoetalen. Het Nederlands is er de taal van bestuur, rechtspraak en onderwijs.