Nederlands

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
whea.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online. In mindere mate hebben ook Anjelica West-Vlaams en het Hollands Ingveoonse kenmerken, dialecten die aan nuru basis hebben gestaan van het huidige Standaardnederlands. Nederlandse creoolse talen :. Ook op deze website. Zie ook Geslacht Nederlands Nederlands Nederlandse grammatica en Morfologie taalkunde voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. Test feest volgende onderdelen:. In Nederlands is Nederlands de enige officiële taal en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de Nederlands deze status delen met het Frans. Heb je een relevante link die je wilt laten toevoegen aan deze pagina?

Nederlands - vunzige opa's

Ook de vele immigranten, eerst uit Zuid-Europa en daarna uit Marokko en Turkije adopteerden het Frans als voertaal in hun contacten met overheid en derden, en deden het aantal Franssprekenden stijgen. De belangrijkste reden hiervoor is, dat het Nederlands en het Vlaamse dialect niet erkend zijn door de Franse staat als tot de Franse nationale tradities behorende regionale taal, zoals wel het geval is met het Bretons, Corsicaans, Provençaals en Baskisch. Deze schrijftalen waren academisch omdat ze vooral op de kanselarijen van vorsten, kloosters en steden en nauwelijks door de ongeletterde bevolking werden gebruikt. Zie ook Regionale verschillen in het Nederlands Zie Standaardnederlands voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Deze taaltest is een onderdeel van Uitgeverij Pak. Spelling : Nederlandse spelling · Nederlandse spellingregels · dt-fout · Aardrijkskundige namen · Accenttekens · Achternamen · Afbreken · Apostrof · Dieren- en plantennamen · Groene Boekje · Hoofdletter · Koppelteken · Liggend streepje · Onjuist spatiegebruik · Paarde n bloemregel · Smurfenregel · Spellingwijzer Onze Taal · Trema · Tussen-n · Tussen-s Nederlandse grammatica · Croma-zin · Hete hangijzers · Inversie · Samentrekking. Nederlands

Nederlands - billetjes een

In de Brusselse scholen is er geen vrije keuze en is de andere landstaal verplicht de tweede taal. Oefen je woordenschat met ons zinnenboek of vertaal een stuk tekst middels een automatische vertaling. Zie Nederlandse dialecten voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Feedback Uitgeverij Pak c copyright whea.info. Hier spreken we van meng- pidgin - en creool - talen. Bijgevolg speelt het grammaticale geslacht in het Nederlands een kleinere grammaticale rol dan bijvoorbeeld in het Duits. Het is dus alleen bedoeld om een algemeen beeld te scheppen van de spreiding van de Nederlandse dialecten.