POV

POV

POV commonly refers to: Point of view (disambiguation). POV or PoV may also refer to: Contents. [hide]. 1 Science and technology; 2 Media and entertainment.
Documentary.
Omdat de POV zich blijft verzetten tegen het feit dat de begroting voor 2014 het uitgangspunt moet zijn voor een verdere voortzetting van het huidige beleid. POV
POV Bathroom