Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
whea.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Nederlands dan de woordenlijst Nederlands of brunette woordenlijst Nederlands. Noordwestelijke dialectgroep Hollands C. Dit Groene Boekje bevatte in sommige gevallen een voorkeurspelling met varianten van spellingswijzen gegeven, die in de praktijk voor onduidelijkheid zorgde. Feedback Uitgeverij Pak c copyright whea.info. Zoek verder op internet ». Soms worden de Noord-Hollandse varianten en het Tiener samen genomen. Nederlands

Nederlands - Natasha

Het Nederlandse werkwoord kent over het algemeen drie persoonsvormen in de tegenwoordige tijd en twee in de onvoltooid verleden tijd. Niet alle dialecten zijn even sterk afwijkend, de afstand tot de standaardtaal varieert. Test de volgende onderdelen:. Wanneer het Nederlands als op zichzelf staande taal precies is ontstaan, is onbekend. De Taalunie is onder andere verantwoordelijk voor de uitgave van het Groene Boekje.